Tippen

Vågkortsansökan

AvtalsvillkorAvfallsvillkor för kunder med vågkort till PR´s återvinningsstation vid Falevi.
▪ Följande avtalsvillkor gäller såvida inte PR och kunden skriftligen kommit överens om annat.
▪Tippkortsinnehavare är eller representerar avtalskund.Avgiften för nya/utbytes tippkort är 200 kr, detta gäller fr.o.m. 2008-10-01. En avgift på 50 kr per kort och år införs fr.o.m. 2009-01-01, årsavgiften debiteras i samband med januarifakturan.·
▪  Vågkortet är en värdehandling som berättigar Er till kredit hos PR. Vågkortet ska därför förvaras på ett betryggande sätt. Vågkort som förkommit ska genast anmälas till PR så att kortet kan spärras för fortsatt användning.·
▪ Kunden är skyldig att betala alla leveranser som verkställs mot utkvitterat vågkort.·
▪ Definitionen avfall i detta avtal omfattar även återvinningsmaterial.·
▪ Det är kundens ansvar att avlämnat avfall möter lagens krav samt den med PR avtalade specifikationen.
▪ PR  förbehåller sig rätten att löpande kontrollera avfallet för att säkerställa att det överensstämmer med den avtalade specifikationen.·
▪  Farligt avfall omhändertas vid PR´s anläggning Mossvägen 39.·
▪  Avfall som inte motsvarar vad som vägts in debiteras med 1000 kr/ton utöver tippris.·
▪  Prissättning sker i huvudsak enligt gällande prislista vilken justeras årligen eller när lagar och förordningar ändras.·
▪ Fakturering sker månadsvis enlig prislista.

För att skriva ut denna text klicka HÄR

För att göra en vågkortsansökan, Skriv ut denna fil Vågkortsansökan.pdf

Fyll i samtliga uppgifter, och posta detta till oss,Adressen finner du på dokumentet.Eller lämna den till personalen, på tippen

Grundläggande karaktisering av avfall som skall deponeras.

Om du klickar på länken nedan, så har du där en blankett samt förklarande text.

Karakteriseringsblankett.pdf