Torrsugning

Vår torrsugningsbil är ett fordon där inga uppdrag är för små eller för stora. Torrsugning kan tillämpas vid rengöring och vid problem där konventionella metoder inte är tillräckliga. Vi har redskap som effektivt kommer åt där det är som mest trångt och svåråtkomligt. Fordonet är utrustat med allt som behövs, vilket gör att vi kan arbeta effektivt och säkert.

Den kan både blåsa och suga material!

Vanliga uppgifter vi utför med den är;

 • Torrsugning av organiska material såsom löv, grus, sten, aska, flis och sågspån.
 • Rensning av organiska material i krypgrunder under fastigheter.
 • Spannmålsflytt.
 • Svårhanterliga material såsom lösull (isolering), blåbetong och asbest.
 • Sugning av bilad betong.
 • Sanering efter vattenläckor.
 • Sanering av riskavfall på tak (fågelbajs etc.).
 • Sugning av hö/halm och damm på loft i jordbruksfastigheter.
 • Entreprenadarbeten i exempelvis plinthål, dräneringar eller runt kablage där en skopa p.g.a sin storlek riskerar att skada kablage eller rör.
 • Halmväggar i hus.
 • Snöröjning där ordinarie snöröjning inte kommer åt.
 • Blåsning av exempelvis singel inför gjutning av betong-platta/golv.

Har du andra tjänster du behöver hjälp med som inte nämns ovan är du välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi efter dina önskemål! Vi ser efter avslutat arbete till att avfallet sorteras på ett miljöriktigt sätt. Kan inte inte vi ta hand om det, förmedlar vi dig vidare till kontakter samt samarbetspartners i avfallsbranschen.