Torrsugning

Torrsugning är en ofta efterfrågad tjänst som vi givetvis tillhandahåller våra kunder. Den kan innebära sugning och avlägsnande av torrt material såsom löv, grus, sten, aska, flis, sågspån och mycket mer. Torrsugning är tillämpningsbart på en mängd områden. 

Behöver du suga ut grunden i sommarhuset? Ser stensättningen på bakgården ut som ett grustag efter en vinter av sandning? Då är torrsugning det säkra och smidiga alternativet. Samma metod kan tillämpas vid rengöring och vid problem där konventionella metoder inte är tillräckliga. Vi har redskap som effektivt kommer åt där det är som mest trångt och svåråtkomligt. Våra fordon är utrustade med allt som behövs vilket gör att vi arbetar effektivt och säkert.

Miljötänk i alla led
Vi liksom våra kunder är måna om miljön och ser till att i möjligaste mån värna om den. Allt i vårt arbete präglas i alla led av ett miljötänk. Därför ser vi också till att materialet i möjligaste mån kommer tillbaka till kretsloppet.  

Torrsugning  – ett enkel match för oss och för dig!

Torrsugning kan lätt tyckas som ett mycket omfattande arbete vilket det också kan vara för någon som inte jobbar med det. Därför har vi, som dagligen utför jobb som dessa, gjort hela processen enkel från början till slut.

Torrsugning har aldrig varit enklare eller mer effektivt. Så här går vi tillväga:
• Vi tar emot din beställning
• Vi tar hand om det område som du vill torrsuga
• Vi dokumenterar vårt arbete och delger dig all information

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna!