Om PR Slamsugning AB

Miljöföretaget PR Slamsugning grundades år 1980 och hade då två anställda. Fordonsparken bestod till en början av en lastbil samt en traktor. Det här var starten på en fantastisk resa för familjeföretaget.

Idag sysselsätter koncernen dagligen ca 120 anställda och runt 80 stycken fordon rullar dagligen på våra svenska vägar. Personerna bakom denna framgångssaga är och har varit Peter Nordh och hans sambo Christina Binnberg. Dottern och sonen är idag även aktiva inom koncernen.

Navet i företaget var och är slamsugning. Genom en gedigen kunskap och stor entreprenöranda har företaget utvecklats snabbt och många ekrar har tillkommit på navet. Tjänster såsom högtrycksspolning, torrsugning, gödseltransport, containertransport, cisternkontroll samt rengöring och rörinspektion är ett axplock av företagets tjänster.

Den största delen av service samt reparationer av företagets fordon sker i egen verkstad.

Miljömedvetenhet genomsyrar samtliga verksamheter och man arbetar cirkulärt för att återvinna och ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt. PR driver idag tre anläggningar för materialåtervinning inom Falköpings kommun.

Företaget ligger i framkant när det gäller utveckling och har bl.a. belönats med ett stipendium från Falköpings Kommun för förslaget med Källsorteringscontainer. ”Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har företaget visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla” skriver Falköpings Kommun på det miljödiplom som tilldelades företaget år 2007. År 2011 tilldelades företaget även Falköpings kommuns Miljöpris som föregångare inom miljöarbetet.

Ett motto företaget haft med sig sen start är ”det omöjliga tar bara lite längre tid”, och i vilken bransch om inte miljö- och återvinningsbranschen passar det bättre? Det krävs stor flexibilitet och branschkännedom när man arbetar efter denna princip.