Gödseltransporter

På PR Slamsugning kan vi erbjuda dig kvalitets- och miljömedvetna gödseltransporter. Våra uppdrag sker oftast åt jordbrukare men vi erbjuder även frakt av slam från reningsverk samt gödselspridning. Spridningen av gödsel sker i både fast form samt med hjälp av gödseltunna när väderlek och årstid tillåter. Allt i enlighet med gällande lagar och regler.

Vår Samson PG21 gödseltunna, på 21m³ är utrustad med Bomech släpramp på 24 meter. Vi har även en tvåstegsspridare från Samson. Den rymmer 16m³ och kan sprida upp till 24 meter fastgödsel. Samt en spridare med en spridningsbredd upp till 12 meter. Med hjälp av vår GPS ser vi till att ditt jordbruk blir gödslat på rätt sätt.

Vi har även gödseltrailers med en kapacitet på upp till 42m³. Våra gödseltrailers används huvudsakligen för frakt mellan gårdar och för gödseltransporter från gårdar till åkermark. På åkern ställs en container upp, från vilken gödseltunnan sedan lastar. Containrarna rymmer 35m³ samt 100m³.

Har du några frågor eller funderingar kring våra gödseltransporter eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss via telefon alternativt via  vårt kontaktformulär!