Gipsåtervinning

PR Falköping har som mål att jobba för en renare miljö med inriktning att ta hand om avfall och restprodukter på ett bra och resursbesparande sätt.

Utifrån dessa behov och värden har PR Falköping byggt en mottagnings- och behandlingsanläggning för gipsskiveavfall.

Återvunnen gips används inom gipsskiveindustrin och som svaveltillskott för jordbruksnäringen.

PR`s anläggning för behandling av gipsavfall ligger i Stenstorp cirka 20 kilometer från Falköping.