Cisternkontroller

 

Vi är ackrediterade av Swedac, ackrediteringsnr 2313 att utföra kontroll och provtryckning på oljecisterner. Vanligast förekommande är olje- och dieselcisterner i bostäder och på lantbruk samt industrier, men vi kontrollerar även cisterner på bensinstationer depåvagnar och ADR-tankar.

Alla tankar och cisterner blir med åren slitna. Det är inget ovanligt i sig men det är mycket viktigt att man utför cisternkontroller och tankbesiktningar med jämna mellanrum så att man ser till att tanken eller cisternen inte är för slitna. Generellt kan man säga att cisternkontroller och besiktningar utförda med jämna mellanrum förhindrar att skadorna blir för stora eller för omfattande.

 

Cisternkontroll

Vi har bred kompetens och utrustning för cisternkontroll. Vi är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, ackrediteringsnummer 2313) att utföra kontroll och provtryckning på oljecisterner.

Vi utför tjänster åt såväl privatpersoner som företag och jordbruk. Vi erbjuder, förutom installation, även revision av tankar. Vi kan, vid lättare skador, utföra reparationer, då med hjälp av Belzonaspackel som är godkänt för lagning av cisterner. Det bästa sättet att undvika skador och läckage är återkommande cisternkontroller.

Genom vårt samarbete med olika organisationer har vi ett upptagningsområde som sträcker sig från Skåne i söder till Dalarna i norr. I samarbete med Lantmännen och Dina Försäkringar kan vi också erbjuda våra kunder upphämtning av spillolja, farligt avfall, oljefilter och annat.

Vi utför cisternkontroller av följande typ:

  • återkommande
  • installation
  • revision

Vid besikningstillfället har bedömarlag från Swedac rätt att närvara för att bevittna vårt arbetssätt.

Tankbesiktning

Det är viktigt att tankar (vare sig de står inomhus eller utomhus) besiktigas regelbundet. Innehåller de brandfarliga vätskor som exempelvis diesel, eldningsolja och spillolja så är det än viktigare. Lite beroende på cisternens konstruktion och placering så varierar kontrollintervallen mellan 3-12 år. Gällande föreskrifter anger hur långa intervallerna kan och bör vara. Kontroller får bara utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC.

Har du några frågor eller funderingar kring vår cisternkontroller eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte välkomna att kontakta oss via telefon alternativt vårt kontaktformulär!

Cisternrengöring samt cisternkontroll

Vi är ackrediterade av SWEDAC. Om du har frågor eller behöver hjälp, tveka inte att höra av dig. Vi löser det mesta!

Swedac - En myndighet för kvalitet och säkerhet