Tankrengöring

Tankar och cisterner som antingen ska rekonditioneras eller tas ur bruk måste rengöras och detta är en tjänst som vi erbjuder våra kunder. Förutom rengöring erbjuder vi även bortfraktning av exempelvis spillolja samt utskärning av uttjänta cisterner. Rengöring av tankar ingår i alla våra kontroller.

 

Det är inte endast de tankar som ska nedmonteras och rekonditioneras som behöver rengöras utan en rengöring är nödvändig även på tankar och cisterner som fortfarande är i bruk. Detta bland annat på grund av att tankar med åren blir utsatta för bland annat rostangrepp. Det kan också handla om skador orsakade av marksättning eller fyllnadsmassor som är felaktiga. Om det är så att rost finns inuti tanken kan detta leda till att avlagringar bildas på botten vilka sedan blandas med oljan när tanken fylls på.

 

Förebygg med tankrengöring

En tank som är i dåligt skick, en tank som har rostangrepp och eller andra föroreningar som fräter på plåten kan leda till läckage vilka i sin tur kan medföra stora problem för vattentäkter och avloppsverk inte minst. I värsta fall kan också oljan som läcker ut leta sig in under husgrunden vilket kan medföra att en sanering måste ske. Slipp alla onödiga extrakostnader och problem genom ett beställa en tankrengöring!

 

Så går en tankrengöring till:

Steg 1: Om tanken redan är tömd sätter man direkt igång med rengöring. Skulle det däremot  fortfarande finnas olja kvar i tanken ser vi till att först separera den rena oljan från bottenslammet.

Steg 2: Tanken rengörs av vår professionella personal med bästa tänkbara redskap.

Steg 3: Allt arbete dokumenteras så att kunden exakt kan se vad som har blivit gjort.

Steg 4: Tanken är sedan redo att fyllas på igen.

 

Hör gärna av dig till oss på PR-Slamsugning om du har några frågor eller funderingar!