Rörinspektion

Vi hjälper dig att filma dina avloppsrör med modern filmutrustning.

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina rörledningar. Det kan vara sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera går vi in och filmar hur det ser ut inuti röret och vi kan därmed se exakt vad som behöver åtgärdas.

Vår filmare är utbildad via Sveriges TV-inspektionsföretag, STVF.

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning, för att kunna komma åt och se var problemet finns. Efter att vi utfört inspektionen, får du en USB-sticka med filmen och ett protokoll.

Har du några frågor eller funderingar kring vår rörinspektion eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär!