Rörinspektion

Vi hjälper dig att filma dina avloppsrör med filmutrustning.

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina rörledningar. Det kan vara sättningar, ansamlingar av material samt vatten, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera går vi in och filmar hur det ser ut inuti röret och vi kan därmed se exakt vad som behöver åtgärdas.

Vår filmare är utbildad via Sveriges TV-inspektionsföretag, STVF. Vi är certifierade både för mark samt fastighet. 

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet. Efter att vi utfört inspektionen, får du en USB-sticka med filmen på samt ett protokoll.

Har du några frågor eller funderingar kring vår rörinspektion eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller per telefon.