Vår gipsanläggning

Insamling sker av gipsmaterial från nybyggnation, renovering och rivning. (Dvs. inget material som klassas som farligt avfall). Materialet tas emot vid vår anläggning i Stenstorp, där en manuell sortering sker för att ta bort metallbitar, trä och övrigt material såsom kakel, klinker mm. Krossning sker sedan av gipsmaterialet, följt av en maskinell mellansortering. Materialet kontrolleras genom en okulär besiktning. En elektromagnet renar gipsmaterialet från eventuellt kvarvarande metallrester. Även en finkrossning görs av det rena gipsmaterialet vartefter den färdiga produkten lagras inför leverans.

 

Övrigt material från processen
Metall: Levereras till metallåtervinning. Trä: Flisning / förbränning. Papper: Kompostering / förbränning. Inert material: Krossas till fyllnadsmaterial.

 

Egenkontroll
Månatliga prover tas på gipsmaterialet för analys hos ackrediterat laboratorium.

 

Färdig produkt
Består till 98 % av ren gips samt 2% organiskt material. Den färdiga produkten kan med fördel användas vid tillverkning av cement och nya gipsskivor, miljögodkänt gödselmedel för åkermark samt till kompostering.

Har du några frågor eller funderingar kring vår gipsåtervinning eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär!