Vår komposteringsanläggning

På vår anläggning blandas biologisk nedbrytbart material i långa strängar för att bli fin, näringsrik kompostjord.
När strängen är helt ny bränner den. Temperaturen kan ibland uppgå till 70°. Detta gradtal får inte överskridas då man vill undvika näringsförlust. För att hålla nere temperaturen är det viktigt att lufta strängen varje dag. När strängen nått 30° är komposten färdig.

Efter att komposten legat strängad, luftas och blandas den för att syresättas. Detta är ett extra viktigt moment då jorden annars riskerar att förruttna och mista de värdefulla egenskaperna.

Jorden harpas sedan för att få bort större bitar. I det här arbetsmomentet bestämmer vi vilken fraktion kompostjorden ska ha. Den färdiga jorden läggs i hög för att sedan säljas i lösvikt.

Vår komposthall är 4000 m² och rymmer strängar på totalt 2500m³ råmaterial.

Syftet med anläggningen är att ta tillvara på allt komposterbart material. Detta för att kunna erbjuda ett naturligt jordförbättringsmedel istället för konstgödning till jordbrukare, parkförvaltningar och privatkunder.

Har du några frågor eller funderingar kring vår komposteringsanläggning eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär!