Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det mest effektiva sättet att lösa stopp i avlopp, rör och andra ledningssystem. Det får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet.

Utöver våra ordinarie öppettider kan du alltid nå oss på vårt journummer 0749-14 05 63 16.00 – 07.00.

Varför högtrycksspolning?
Stopp i avloppet kan, förutom att försvåra framkomst, även orsaka skador så som;
– läckage
– översvämningar
– mögel- och vattenskador

Dessa skador kan orsakas av beläggningar från exempelvis smuts eller fett. Det bästa sättet att förebygga problematiken sker med hjälp av regelbunden högtrycksspolning. Våra spolbilar i storlekarna 12-14 kubikmeter genomför spolning av olika typer av rör såsom stuprör, dräneringsrör, täckdiken och givetvis även avlopp och dricksvattenbrunnar. Vid rengöring av dricksvattenbrunnar används väl rengjord specialutrustning.

Förebygg med högtrycksspolning
Det höga vattentrycket får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet. Därtill kan högtrycksspolning förlänga rörens livstid, vilket är bra både ekonomiskt samt yr ett miljöperspektiv. Företag samt privatpersoner har all anledning att vara förutseende med underhåll av rör och ledningsnät. Förutom att förebygga direkta skador så minskar högtrycksspolning riskerna för dålig lukt och oväsen i rören.

Då många av våra kunder återfinns inom industrin har vi bred erfarenhet av olika sorters problem- och åtgärdsområden, vilket innebär att vi snabbt kan sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vattenmängd och tryck anpassas efter behov.

Hör gärna av dig om du har frågor kring vår högtrycksspolning!