Beställ eldningsolja/villaolja

Diesel bensin och oljor

Vi erbjuder våra kunder leveranser av allehanda drivmedel såsom bensin, diesel och eldningsolja genom vårt dotterbolag PR Green Petroleum AB.

 

Oljor

Eldningsolja eller villaolja som det oftast kallas erbjuder vi i olika former såsom E10 som lämpar sig bäst för anläggningar där oljetanken står inomhus. För oljetank placerad utomhus eller i kallare utrymmen alltså en anläggning avsedd för mer köldtåliga oljor rekommenderas E32.

 

Våra oljor:

Våra eldningsoljor kan såväl användas för uppvärmning av privata hushåll som till till exempel industrin. Samtliga varianter av vår villaolja har en låg svavelhalt, jämn kvalitet och ger en sotfri förbränning.

 

E10 – en eldningsolja främst avsedd för tryckoljebrännare med inomhuscistern. Om man inte har en inomhuscistern bör cisternen vara placerad på en plats där både den och ledningarna skyddas mot kyla. E32 – en eldningsolja som lämpar sig bäst tryckoljebrännare med utomhuscistern.

 

PR-Slamsugning har funnits inom branschen under en lång tid och med tiden har såväl våra tjänster som vår kundkrets stadigt utvecklats och vuxit. Vi utlovar service och kvalitet i alla led av vårt arbete. Våra kunder kan alltså tryggt lita på oss året runt. En het sommardag i sommarstugan under semestern eller hemma i villan en kall vinternatt vi levererar det Du behöver. Vi är auktoriserad återförsäljare för Q8 när det gäller smörjoljor.

 

Telefonnummer bränslebeställning: 0515-201 260

 

Har du andra frågor som rör bensin, diesel eller villaolja/eldningsolja? Ta gärna kontakt med oss!

Välkommen till PR-Slamsugning!