Askhantering

Askhantering – Vi tar hand om din aska!

Askan är värdefull
Askan är mycket värdefull då den innehåller allt, utom kväve, som finns i det ursprungliga bränslet. Askan kan alltså användas som ett gödselmedel om den sprids på åkrar eller i skogen. När denna process är gjord betyder det i praktiken att vi har slutit kretsloppet. Det är därför av högsta vikt att askan som kommer från rena biobränslen tas tillvara på rätt sätt.

 

Askpridning
Den största andelen aska som återförs i Sverige sprids vidare i skogsmark och på åkrar.

 

Har du några frågor eller funderingar kring vår askhantering eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär!