Kompostering

Processen går till så, att vi blandar biologiskt nedbrytbart material, I långa strängar. Det vi inte tar emot, är matavfall som går till Biogas anläggning. Detta avfall kommer till oss efter det att det har tagits ut biogas, då kallar vi det för rötrest.
Av denna rötrest gör vi kompostjord.
När detta är gjort måste hela strängen luftas, detta för att syresätta hela processen. Samt att blanda innehållet.
Om inte detta görs så kommer komposten att helt enkelt ruttna bort, och de värdefulla näringsämnena försvinner upp luften.
 
När strängen är helt ny bildas det värme, ända upp till 70°. Detta gradtal får inte överskridas. För att hålla ner temperaturen är det viktigt att lufta den varje dag. Så här håller man på tills det att temperaturen gått ner under 30°, då är komposten färdig.
 
Sedan harpas jorden, för att få bort alla pinnar som blir kvar efter framför allt trädgårdsavfall . Här bestämmer vi även vilken fraktion kompostjorden ska ha. Jorden läggs i hög för att sedan säljas i lösvikt. Försäljningen sköts av Bassen´s jord & maskin. 
 
Hallen är 4000 m² och rymmer strängar på totalt 2500 Kubik råmaterial. 
 
Syftet med anläggningen är att ta tillvara på allt komposterbart material, för att senare kunna erbjuda ett naturligt jordförbättringsmedel istället för konstgödning, till jordbrukare, parkförvaltningar och privatkunder.  

Vändning/luftning av kompoststräng