Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det mest effektiva sättet att lösa stopp i avlopp, rör och andra ledningssystem, metoden att använda högt vattentryck för att lösa dylika problem blir allt vanligare. Det får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet. 

 

JOUR dygnet runt: 0749-14 05 63 (personsökare)

 

Varför högtrycksspolning?

Stopp kan, förutom att försvåra framkomst även orsaka skador, i form av bland annat:

 

  • läckage
  • översvämningar 
  • mögel- och vattenskador

 

Dessa skador kan orsakas av beläggningar av exempelvis smuts eller fett och det bästa sättet att förebygga sådana beläggningar sker med hjälp av regelbunden högtrycksspolning. Våra spolbilar i storlekarna 12-14 kubikmeter (Kbm) genomför spolning av olika typer av rör, såsom stuprör och dräneringsrör samt av täckdiken och givetvis även för avlopp och dricksvattenbrunnar för vilket vi har specialutrustning.

  
Förebygg med högtrycksspolning

Det höga vattentrycket får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet. Därtill kan högtrycksspolning förlänga rörens livstid med flera år med allt vad det innebär ur ekonomiskt och planeringsmässigt hänseende. Stopp, driftstörningar och skador kan orsaka stora ekonomiska problem, både direkt och indirekt. Såväl industrier som privatpersoner har all anledning att vara förutseende med underhåll av rör och ledningsnät. Förutom att förebygga direkta skador så minskar högtrycksspolning riskerna för dålig lukt och för oväsen i rören. 

 

Då många av våra kunder återfinns inom industrin har vi bred erfarenhet av många olika sorters problem- och åtgärdsområden vilket innebär att vi snabbt kan sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vattenmängd och tryck anpassas efter behov.

 

Hör gärna av dig om du har frågor kring vår högtrycksspolning!