Gödseltransporter

Gödseltransporter
Våra gödseltransporter sker oftast på uppdrag av jordbrukare men vår verksamhet är mer omfattande än så och nu ingår också frakt av slam från reningsverk och vi står även för spridning i vår verksamhet. Spridningen, av såväl gödsel i fast form som med hjälp av gödseltunna, sker när väderlek och årstid så tillåter och i enlighet med gällande lagar och regler. Miljötänkande går som en röd tråd igenom hela vår verksamhet, våra tekniska framsteg går hand i hand med de miljömässiga och vi har också belönats för att dels främja miljöhänsynen i den egna verksamheten men också i samhället i övrigt, bland annat genom källsorteringscontainrar. Gödselhantering avger kvävehalter, exempelvis genom ammoniak, genom som förutom lukt också har negativa effekter på miljön, något vi som aktivt och konkret motverkar, exempelvis genom nedmyllningsaggregat.

 

 

 

Vår maskinpark

Våra gödseltransporter utförs huvudsakligen med gödselspridare och traktorer men vår maskinpark utvecklas och utvidgas ständigt. För att undvika den lukt som uppstår vid gödselhantering har vi ett nedmyllningsaggregat som tar ner lukter från gödsel och slam till ett minimum. Utöver detta består vår maskinpark av en gödseltrailer med en kapacitet på 42 kubikmeter, två stycken på 35 kubikmeter, två stycken fastgödselspridare som rymmer 14 kubikmeter vardera samt en gödseltunna på 18 kubikmeter. Våra gödseltrailers används huvudsakligen för frakt mellan gårdar och för gödseltransporter från gårdar till åkermark. På åkern ställs en container upp, från vilken gödseltunnan sedan lastar.