Askhantering

Askhantering - Vi tar hand om din aska!

 

Askan är värdefull

Askan är mycket värdefull då den innehåller allt förutom kväve som finns i det ursprungliga bränslet. Askan kan alltså användas som ett gödselmedel om den sprids på en åker eller i skogen. När denna process är gjord betyder det i praktiken att vi har slutit kretsloppets cirkel. Därför är det av högsta vikt att askan som kommer från rena biobränslen tas tillvara.

 

Askpridning

Mestadels av askan som återförs i Sverige sprids vidare i skogsmark även om delar också sprids på åkrar.

 

Vår askhantering

Vår askhantering går till på följande sätt:

  • Vi hämtar aska från värmeverk som (endast biobränsle)
  • Askan förs sedan till anläggningen med containerbil. 
  • Därefter läggs den upp i hög typ ensilagelimpa där den ska ligga i en till sex månader för härdning.
  • Sedan bryts den, med hjälp av grävmaskin, loss, krossas och sorteras.
  • Den processade askan sprids slutligen i skogen som gödning.

 

PR-Slamsugning har funnits inom branschen sedan 1980. Under vår långa verksamma tid har såväl våra tjänster som vår kundkrets stadigt utvecklats och idag är vi verksamma på många platser runt om i Sverige och servar såväl privatpersoner som företag. Vi ser alltid till att kunden står i centrum och därmed anpassas vårt uppdrag alltid efter dina specifika önskemål och behov. Kvalitet ser vi som en självklarhet och vårt arbete, från början till slut, håller hög kvalitet. Som kund hos oss känner du dig trygg!

Har du några frågor eller funderingar kring vår askhantering eller någon av våra övriga tjänster, tveka inte att kontakta oss!