Oljeavskiljare

Kontroll av oljeavskiljare

Vi utför service, underhåll samt 5-års kontroll av din oljeavskiljare. Sedan 2012 är företaget auktoriserat av STOR för dessa arbeten.

Arbetet utförs enligt SS-EN 858 vilken de flesta kommuner använder som krav.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Auktorisationsbevis finns på sidan Våra tillstånd